Rodzaj źródła dochoduDokumenty akceptowane
  • prowadzenie gospodarstwa rolnego
  • dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa
  • dzierżawa gospodarstwa rolnego
zaświadczenie* z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej, w tym z gospodarstwa użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy
nakaz płatniczy lub decyzja o wymiarze podatku rolnego z Urzędu Gminy
decyzja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich na okres roku wskazanego na decyzji, w tym z tytułu wspierania gospodarstwa na obszarach górskich i innych o niekorzystnych warunkach gospodarowania
decyzja Agencji Rynku Rolnego dotycząca przyznania tzw. „płatności niezwiązanej”, decyzja dotycząca ekwiwalentu za zalesienie lub wyciąg bankowy lub inny dokument potwierdzający otrzymywanie ekwiwalentu, wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wypłatę kwoty dopłaty bezpośredniej wskazujący co najmniej rok przyznania, nr decyzji oraz ARiMR jako nadawcę
wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpłatę kwoty dopłaty bezpośredniej
aktualna umowa na kontraktację / pracę sezonową lub inny dokument potwierdzający współpracę, np. zaświadczenie* z okręgowej spółdzielni oraz faktury / dowody wpłat dotyczące płatności z tytułu umowy na kontraktację z ostatnich trzech miesięcy lub wszystkich miesięcy współpracy sezonowej (nie są wymagane, jeżeli umowa / dokumenty zawierają informację o wypłacanych kwotach)
faktury/ dowody wpłat dotyczące płatności z tytułu sprzedaży produktów rolnych wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
* Dokumenty oznaczone gwiazdką są wymagane jako załączniki do umowy w oryginale. Pozostałe dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów Klienta wymagane są w postaci kopii potwierdzonej "za zgodność z oryginałem" na podstawie weryfikacji oryginału dokumentu przez Sprzedawcę.